Contact

Teadlikku kohalolu toetav aeg ja ruum.
Time and space supporting conscious presence.
Koostööd, koosviibimised, vestlused, tekstid, võrgustikud.
Collaborations, gatherings, conversations, texts, communities of practice.
Kehastunud ja teadliku loovuse teemal ja meetodil.
On the subject of, and through, conscious embodied creativity.


Keha kui loodus, looming kui loodus, teadvus kui looduse enesest teadlikuks saamine.
Body as nature, creativity as nature, consciousness as nature becoming aware of itself.

h@hannalaurakaljo.com
@hannalaurakaljo