Let the field of your attention.. soften and spread out

IMG_9284.JPG

21 September - 1 December 2019 (forthcoming)
KAI Art Center, Tallinn

Let the field of your attention… soften and spread out is the working title for an exhibition at Kai Art Center. It alludes to a bodywork exercise devised to restore one’s body awareness, reciprocally evoking heightened sentience to one’s environment, proposed in the book A Widening Field: Journeys in Body and Imagination (2004). What are we called to recover, or what are we recovering from? Drawing on both artistic and therapeutic practices, the project explores the potential of an exhibition as recovery. Staying with the transition towards darkness and dormancy inherent to late autumn and early spring, we regard the ways in which these seasonal peculiarities affect our bodies and creative practice, whilst paying tribute to subtle movement, veiled processes and nightly dreams. In line with Kai’s co-working mentality, Let the field of your attention… soften and spread out hopes to initiate meaningful connections to Kalamaja and the North-Tallinn locality more broadly.

Lase oma tähelepanul… pehmeneda ja laiali valguda viitab raamatus A Widening Field: Journeys in Body and Imagination (2004) kirjeldatud kehatöö harjutusele, mille eesmärgiks on viia tähelepanu keha kogemuslikku siseruumi ning selle kaudu avaneda ka teadlikumalt ümbritsevale keskkonnale. Mida oleme üleskutsutud taastama, või millest me taastume? Lähtudes nii kunsti- kui ka teraapiavaldkonna praktikatest mõtiskleme, kuidas kulgeb näitus, mis juhindub tervenemis- ja tervendamisprotsessidele iseloomulikest joontest. Pidades silmas Tallinna Fotokuu toimumise aastaaega, kui looduses leiab aset samm-sammuline liikumine pimeduse ja aeglustumise suunas, märkame millist mõju avaldab hilissügis ja varatalv meie kehadele ja loomingulisele praktikale. Sellest tulenevalt on rõhk peidetud protsesside, jõudeoleku ja unenäoliste mõtete väärtustamisel. Kai kunstikeskuse koostööd hindavat mõtteviisi järgides loodab Lase oma tähelepanul… pehmeneda ja laiali valguda luua tähenduslikke puutepunkte Põhja-Tallinna ja Kalamaja piirkonna ning kohalike elanikega.

The project is part of Tallinn Photomonth, an artist led biennial of contemporary art and visual culture in Tallinn.
www.fotokuu.ee